Anketa

Trpíte roztoušenou sklerózou?
 

Nejnovější komentáře

Roztroušená skleróza

Pohled na nervový systémRoztroušená skleróza (RS) je velmi komplikovaná nemoc. O její komplikovanosti svědčí i často nejasné příznaky, podle kterých je těžké RS diagnostikovat. Zcela známé nejsou ani příznaky choroby. U jednotlivých pacientů se také liší průběh onemocnění. Pojďme si alespoň přiblížit to, co je o nemoci známo.

Co je to roztroušen skleróza?

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění, které spočívá v tom, že lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu, tedy mozek a míchu. Kvůli tomu dochází k rozpadu myelinových pochev, které chrání nervová vlákna. Tento proces nazýváme „demyelinizace“.
Myelin je velmi důležitý. Umožňuje snadnější vedení nervových vzruchů a díky němu správně funguje centrální nervová soustava.
Problémem roztroušené sklerózy je, že i když o procesech, které s ní souvisejí, informace máme, samotnou příčinu se stále ještě nepovedlo objevit.

Blíže k roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza se u lidí zpravidla objevuje mezi 20. - 40. rokem života. RS v České republice trpí cca 1 promile obyvatelstva. RS více postihuje ženy než muže.
Kromě roztroušené sklerózy můžeme také rozlišovat další druhy sklerózy, tj. difuzní, amyotrofickou, tuberózní. Nejhorší je však prvotně zmíněná roztroušená skleróza. Svůj název si nese podle toho, že RS může tvořit více ložisek, proto „roztroušená“.
Roztroušená skleróza se může u pacientů projevovat různě těžkým tělesným postižením.

 

Příznaky roztroušené sklerózy

První příznaky roztroušené sklerózy se mohou objevovat už v dětství. Jde o RS juvenilní. Opak představuje RS opožděná objevující se až kolem šedesátého roku života.
Začáteční příznaky mohu vznikat postupně a často bývají neurčité a zavádějící. Pojďme si ukázat ty hlavní.

 

Příčiny roztroušené skleróza

Příčiny vzniku RSI když je RS medicínsky zkoumaná a proběhla již řada výzkumu, stále se nedaří přijít na jednoznačné příčiny RS. V průběhu let vznikaly různé teorie o možných příčinách vzniku. Jsou jimi např.:

  • teorie vadného metabolismu: V rámci této teorie se zkoumaly enzymy, těžké kovy, nedostatek vitamínů atd.
  • teorie infekční: Dnes je tato teorie vyvrácená. Dříve se o RS uvažovalo jako o druhu metatuberkulózy. Pozornost byla také soustředěná na viry.
  • teorie imunologická: I dnes má své opodstatnění. Imunologie se prolíná do veškerého lékařství, a proto je pravděpodobné, že může ovlivňovat i vznik RS.

Věda nepotvrdila žádnou teorii, a však přišla na možné faktory, které mohou vyvolávat ataky. Patří mezi ně tělesná i duševní zátěž. Dalšími možnými faktory, které mohou (ale samozřejmě nemusí) vést ke vzniku ataky jsou: virové infekce, aktivní očkování, operace, závažnější poranění, puberta, silný stres, léky stimulující imunitu atd. Mezi rizikové faktory může patřit i nízká hladina vitamínu D.

 

Diagnóza roztroušené sklerózy

DiagnózaUrčit diagnózu RS je často velmi obtížné. Pro její určení se používají McDonaldova kritéria. Nahrazují dřívější Poserova a Schumacherova kritéria. Nová kritéria využívají magnetické rezonance, což ulehčuje diagnostiku RS.
Pokud lékař stanovuje diagnózu, musí vyloučit ostatní možné příčiny symptomů. To se děje diferenciální diagnózou. Rozhodne, do jakého klinického obrazu nemoc spadá.
Snadněji se určuje diagnóza v případě, že pacient prodělal již více atak. Mnohdy však lidé vyhledávají lékaře již při první atace.

 

Průběh roztroušené sklerózy

Průběh roztroušené sklerózy nelze odhadnout. Někdy vede k lehkému postižení, v jiných případech dochází k těžké invaliditě. U každého se také může RS projevovat jinými symptomy. U někoho začíná nemoc nenápadně, u jiného pacienta může hned zpočátku propuknout naplno.
Odlišná je i prvotní ataka. Liší se v příznacích, ale také v intenzitě a trvání. V remisi někdy ustupuje úplně, jindy přetrvá.

 

Co je ještě důležité při onemocnění RS

Lísteček "remember"Při onemocnění RS je také nutné přizpůsobit domácí prostředí a ošetřovatelskou péči pacientovi a jeho nárokům. Ne vždy může pacient zůstat doma. V mnoha případech je řešením trvalého pobytu v pečovatelském ústavu či jiném podobném zařízení.
Pokud nemocný zůstává doma, je třeba tomu přizpůsobit interiér, a to podle toho, jak je pacient mobilní či nemobilní.
Dále by měl nemocný pobývat v prostředí, které je čisté, nehlučné, dobře větrané, s optimální teplotou. Pacient by se v něm také neměl stresovat.

 

Léčba roztroušené sklerózy

Doktor a pacientJe třeba si uvědomit, že neexistuje lék, který by léčil RS. Naštěstí jsou mnohé léky, které odkáží alespoň upravit a zmírnit projevy choroby. Terapie RS se zaměřuje na zmírnění obtíží a předcházení nových atak. Dochází rovněž k zpomalení průběhu nemoci a někdy i k zabránění invalidity. Léčba RS se zaměřuje na tyto oblasti:

  • zvládnutí atak: Akutní ataka se léčí vysokými dávkami kortikosteroidů, které působí protizánětlivě. Díky nim se jedinec rychleji dostane z ataky. Neznamená to však, že by se průběh nemoci zpomalil. Jde pouze o řešení akutního stavu. Většinou se podává metylprednisolon. Kortikosteroidy mají vedlejší účinky. Těmi nejčastějšími je osteoporóza, dočasné oslabení paměti, vysoký tlak, žaludeční vředy či další žaludeční problémy. Někteří pacienti (především ti s těžkou atakou) na kortikosteroidy nereagují. Tito pacienti jsou léčeni plazmaferézou, která spočívá k odebrání a následnému vrácení krevní plazmy do krevního oběhu.
  • léčba RS léky: Je-li potlačená ataka, přicházejí na řadu tzv. léky první volby, které se nasazují proti rozvoji nemoci. Jde o interferony mající protizánětlivý účinek. Při léčbě RS se používají interferony beta 1b a beta 1a. Výzkumy dokonce označují, že léčba interferony může snížit pravděpodobnost rozvinutí klinické RS. Interferony patří do skupiny gykoproteinů. Léky nejlépe zabírají v první fázi nemoci. Léčba interferony má mnohé vedlejší účinky. Snižuje krvinky a destičky, dále se objevují chřipkové příznaky, zvýšení jaterních testů atd. Pokud je nemoc ve stádiu sekundární progrese, zabírá léčba léky již méně. V této fázi se lékaři pokouší o léčbu cytostatiky. Jsou jimi hlavně cyklofosfamid či mitoxantron. Je zde velký výskyt nežádoucích účinků. U léčby primární progrese neexistují mezinárodně doporučené léky. Testují se pulsní dávky cyklofosfamidu.
  • symptomatická léčba: RS se pojí s mnoha nepříjemnými příznaky, které je rovněž nutné léčit či alespoň potlačit. Symptomatická léčba pacientů s RS se liší podle projevujících se příznaků. Většinou se podávají léky proti bolesti, závratím, proti potížím s močením, při sexuálních obtížích. Časté je i podávání antidepresiv.
  • fyzioterapeutická léčba: Je důležitá při ochabování svalů, které souvisí s nemocí. V rámci fyzioterapie je nutný pohyb odpovídající stupni postižení jedince. Využívá se cvičení v bazénu, léčebná gymnastika, vodoléčba, masáže atd. Lidí s RS mají také každé dva roky nárok na pobyt v lázních.